kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Härtel of de afkorting B & H.
Duitse muziekuitgeverij gevestigd te Leipzig en sinds 1947 ook te Wiesbaden.

Bernhard Christoph Breitkopf richtte in 1719 de muziekuitgeverij "Breitkopf & Härtel" op. Hij breidde een sinds ca 1542 bestaande drukkerij uit en bracht haar onder de nieuwe naam tot bloei.

De meeste betekenis verwierf de firma zich sinds zij de notendruk met de zgn. beweeglijke typen als eerste ging toepassen (Johann Gottlob Immanuel Breitkopf)

In 1795 associeerde Gottfried Christoph Härtel zich met Christoph Gottlob Breitkopf en kwam de naam Härtel bij de firma.

Al ca 1800 hadden ze de uitgave van verzamelde werken van Haydn, Mozart en Clementi op het oog. Dit werd echter pas in de loop van de 19e eeuw gerealiseerd, toen van de voornaamste componisten: van Orlando di Lasso tot en met Brahms, de complete werken werden uitgegeven.

Naast wetenschappelijke uitgaven (en muziekliteratuur) verzorgde, en verzorgt nog steeds, Breitkopf
und Härtel ook gebruiksuitgaven (Collegium musicum en collegium musicae novae).


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 23.