muziekbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

bel canto

Bel Canto

(Italiaans = fraaie zang) begrip dat vooral de klassieke Italiaanse zangkunst aanduidt. Vocale stijl die de expressie van het instrumentale nastreeft, waarin de schoonheid van de klank vóór het woord gaat. Naam van een bepaalde periode, 17e tot de 19e eeuw, uit de geschiedenis van de Italiaanse opera waarin de stemkwaliteit en het mooie zingen (= It: "bel canto") belangrijker werden gevonden dan de interpretatie van de tekst.

Het belcanto - een begrip, dat afgeleid kan worden uit de Italiaanse muzikale gevoeligheid voor zangkunst - ontwikkelde zich in Italië sedert de 16e eeuw. Naast een rij van theoretische geschriften speelden de Venetiaanse school van de 16e eeuw en de Napolitaanse school in de 17e en 18e eeuw een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dit zangideaal. Kenmerken van de belcanto zijn vooral de geïmproviseerde uitvoering van versieringen en de herhaalde passages. In de loop van de tijd werd het begrip belcanto een synoniem voor de perfect geschoolde zanger. Naast de volkomen beheersing van de improvisatie en de versieringstechniek telde in het bijzonder ook de ademtechniek mee. De typische vertegenwoordiger van de belcanto-zang was bij uitstek de castraat. Door de steeds grotere reglementering van de zangpartijen ongeveer sinds C. W. Gluck werden de eigen mogelijkheden van de zanger op het operapodium steeds meer ingeperkt, en met het verdwijnen van de castraten verdween ook deze opvatting van het belcanto-ideaal. In de tegenwoordige tijd worden met belcanto hoofdzakelijk zangers en zangeressen gekarakteriseerd, die op de ideale manier beweeglijkheid en evenwichtigheid van de stem met de schoonheid van de klank weten te verbinden. Tot de beroemdste belcanto-aria's horen de aria "Casta Diva" uit Bellini's opera "Norma" (1e akte) en de aria "Eccola! Og giusto cielo" uit Donizetti's opera "Lucia di Lammermoor" (zgn. "waanzinaria", 3e akte).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.