kunstbus

Bezoek ook onze webwinkel


Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.

beginmaat

Ritmisch niet beklemtoond deel aan het begin van een muziekstuk. Met beginmaat bedoelt men het onmiddellijk voor de eerste volledige maat liggende ritmisch niet beklemtoonde maatdeel aan het begin van een muziekstuk. Een beginmaat kan uit een of meerdere notenwaarden bestaan. De slotmaat van een met een beginmaat beginnend werk wordt in de regel zodanig ingekort dat beginmaat en slotmaat samen een hele maat vormen.

Pageviews vandaag: 141.