kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.

beatniks

Leden van de Beat-generatie. De Beatniks is een in de V.S. ontstane groepering van jonge schrijvers, jazzmusici en schilders, kortweg: de avant-garde van de jaren 50 (Kerouac, Ginsberg). De herkomst van het woord is onzeker (Eng.: "beat" = "slaan"; "beatific" = "zaligmakend").
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 42.