kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.

battaglia

(It. 'veldslag') (Fr. bataille) Veldslagmuziek: Sinds de vijftiende eeuw in wereldlijke motetten de uitbeelding van het strijdrumoer. Ook in de instrumentale muziek vindt men later battaglia's (Beethoven). Muziek waarin veldslagen/krijgshandelingen worden afgeschilderd (soms zelfs met geweerschoten of vuurwerk), zowel vocaal als instrumentaal. Het bekendste stuk in dit genre is "La Guerre" van Clément Jannequin (ca 1475-ca.1560), ook bekend als "La bataille de Marignan", dat de slag tussen de Fransen en de Zwitsers in 1515 beschrijft. In dit stuk worden "onomatopeeën" (klanknabootsende woorden) gebruikt om de rondvliegende kanonskogels uit te beelden.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 32.