muziekbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

battaglia

(It. 'veldslag') (Fr. bataille) Veldslagmuziek: Sinds de vijftiende eeuw in wereldlijke motetten de uitbeelding van het strijdrumoer. Ook in de instrumentale muziek vindt men later battaglia's (Beethoven). Muziek waarin veldslagen/krijgshandelingen worden afgeschilderd (soms zelfs met geweerschoten of vuurwerk), zowel vocaal als instrumentaal. Het bekendste stuk in dit genre is "La Guerre" van Clément Jannequin (ca 1475-ca.1560), ook bekend als "La bataille de Marignan", dat de slag tussen de Fransen en de Zwitsers in 1515 beschrijft. In dit stuk worden "onomatopeeën" (klanknabootsende woorden) gebruikt om de rondvliegende kanonskogels uit te beelden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.