muziekbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ballata

Vooral in Italië tijdens de Renaissance belangrijke muzikale en literaire vorm, een twee- of driestemmige vocale compositie. Belangrijke componist: Francesco Landini (ca 1325-1397)

De polyfone ballata ontwikkelde zich na de andere twee vormen van Italiaanse wereldlijke muziek uit de veertiende eeuw, het madrigaal en de caccia, en vertoonde invloeden van de Franse balladestijl. Oorspronkelijk was de ballata een lied voor de begeleiding van dans (ballare betekent dansen), en de dertiende-eeuwse ballata's waren dan ook monofone dansliederen met refreinen in koor. In Boccaccio's Decamerone wordt de ballata of ballatetta nog steeds met dans geassocieerd, maar de ballatavorm wordt daar ook toegepast in de spirituele lauda. Van de dertiende-eeuwse ballata's zijn helemaal geen voorbeelden meer, maar uit het begin van de veertiende eeuw zijn nog wel enkele monofone ballate bewaard gebleven. Het merendeel echter van de voorbeelden in de handschriften is twee- of driestemmig en dateert van na 1365. Deze lyrische, gestileerde, polyfone vorm van de ballata lijkt op de Franse virelai

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.