muziekbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

aulos

Oudgriekse schalmei, blaasinstrument met 4-15 gaten, vaak twee aan elkaar gebonden.
Een antiek blaasinstrument van Klein-Aziatische oorsprong.

Over de manier waarop de aulo bespeeld werd, het belangrijkste blaasinstrument uit de Griekse oudheid, weten we alleen iets dankzij de antieke beelden.

Het bij de categorie van de schouderbladinstrumenten behorende muziekinstrument bestond uit twee gescheiden speelpijpen van eerst ongeveer dezelfde lengte, die telkens door een hand van de aulospeler werd bespeeld.

Vaak werden de auloi met een band om de mond bespeeld, waardoor de lippen van de musicerende werden omsloten en die om zijn nek waren gebonden. Deze moesten blijkbaar het opblazen van de wangen verhinderen en waren blijkbaar bevorderlijk voor de juiste speelwijze.

De uit riet, hout of metaal gemaakte aulo's hadden eerst 3 à 4 grijpgaten, later hadden ze tot 15 boorgaten.

Ze werden zowel voor solo als voor begeleidingsinstrument bij koorzang gebruikt en ze weerklonken ook bij muzische wedstrijden en reidansen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.