muziekbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

atonale muziek

Atonale Muziek

Atonale muziek zijn alle composities zonder binding aan een bepaalde toonaard. Bij de atonale muziek doet de componist afstand van een bepaalde grondtoonsoort en daardoor van een tooncentrum als basis voor de harmonische of melodische structuur. Muziek waarbij de traditionele toonladder met grondtoon en dominant niet gebruikt wordt.
Dit stadium werd ca 1920 in de Europese muziek bereikt.

Hoewel het niet altijd hoeft, is atonale muziek vaak gebaseerd op een speciale ordening van de 12 tonen van de chromatische toonladder, dit is de twaalftoonsmuziek of dodecafonie.

Atonaliteit

in het begin van de twintigste eeuw ontstane term voor een muziektechnisch principe dat de betrekking van melodie en harmonie op een grondtoon, respectievelijk harmonisch centrum (de basis van de tonaliteit) al dan niet bewust vermijdt.

Doel van de atonaliteit is de verbreking van het eeuwenlang heersende 'keurslijf' van de - aan strenge wetten gebonden en uit tertsen opbouwde - samenklank, die ook de melodie in haar ban heeft getrokken.

muziek zonder vast omschreven tooncentrum als basis; een structureel principe, dat afstand doet van de tonaliteit, waardoor enerzijds geen tonale overheersing van bepaalde tonen boven andere (gelijk dit bij het aannemen van een tooncentrum wel het geval is) kan optreden, anderzijds alle gebruikte tonen gelijkwaardig worden; hoewel veel moderne muziek voor atonaal doorgaat bestaat er wezenlijk zeer weinig atonale muziek. In het begin van de 20ste eeuw ontstane term.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.