muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

arnold de lantins

Arnold de Lantins

Zuid-Nederlands componist uit de 15e eeuw

De polyfonist Arnold de Lantins ging de westerse muziekgeschiedenis in als één van de eersten die een cyclische mis componeerde.
Hij was mogelijk de broer of neef van Hugo de Lantins en wellicht uit het Liège (Luik) district.

Anton de Lantins floreerde in de vroege midden-vijftiende eeuw. Hij stond in brede kringen in hoog aanzien zoals blijkt uit het feit dat zijn composities wijd verspreid werden (in het bijzonder zijn Marian motet Tota pulchra.

De Lantins was in Venetië in 1428. In 1431 begon de Lantins zijn muzikale carrière als zanger in het pauselijk koor van Eugene IV, samen met Dufay en Malbecque.

Van de Lantins zijn een dertigtal composities bekend, waaronder een driestemmige complete miscompositie, na die van Machaut de eerste in haar soort. Het voorkomen van zijn meeste composities in het Italiaanse handschrift Q 15 van het Liceo Musicale te Bologna wettigt het vermoeden dat de Lantins lange tijd in Italië gewerkt heeft. Zijn composities omvatten geestelijke werken, motetten en misdelen, en enkele chansons op Franse teksten.

De Lantins volledige cyclische mis bereikt een ongeëvenaarde eenheid door het gebruik van uniforme muzikale en liturgische mechanismen. Karakteristieken van zijn muziek zijn onder meer octaaf sprongen in de cadensen en een neiging tot de fauxbourdon stijl. Hij opende zijn composities met een kort muzikaal motief of motto in één of alle stemmen en verbond de misdelen (Gloria-Credo) met deze motieven.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.