muziekbus
Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

akkoord

[Lat.], samenklank van meerdere tonen.

Men spreekt van een akkoord als drie of meer verschillende tonen zinvol samenklinken. Je kunt een akkoord op een staaf- of toetsinstrument spelen door steeds een toets of staaf over te slaan: c (d) e (f) g. Een akkoord krijgt de naam van de toon waarop je dat akkoord gebouwd hebt.

Bij een gebroken akkoord komen deze tonen na elkaar.

De leer van de akkoorden wordt harmonieleer genoemd.

drieklank
Het oertype en tevens de eenvoudigste vorm van het akkoord is de drieklank, waarvan de som van de drie tonen niet een willekeurig opeengestapeld geheel is, maar een bepaalde structuur vertoont. De grondvorm wordt bepaald door de tertsenbouw, d.w.z. deze bestaat uit een grondtoon, een terts en een kwint.

De meest voorkomende typen drieklank:
majeur (of: groot): grondtoon + grote terts + reine kwint ( C E G ) (symbool C)
mineur (of: klein): grondtoon + kleine terts + reine kwint ( C Eb G ) (symbool Cm)
verminderd: grondtoon + kleine terts + verminderde kwint ( C Eb Gb ) (symbool Cdim of C°)
overmatig (of: plus): grondtoon + grote terts + overmatige kwint( C E G# ) (symbool C+5 of C+)
hardverminderd: grondtoon + grote terts + verminderde kwint ( C E Gb )
dubbelverminderd: grondtoon + verminderde terts + verminderde kwint (C Ebb Gb )

Als men een terts meer stapelt, ontstaat een vierklank, een zogenaamd septiemakkoord: Een septiemakkoord bestaat dus uit een grondtoon + terts + kwint + septiem.

Eenvoudige akkoordverbindingen worden vooral bij de Weense klassieken en in de vroege romantiek gebruikt en zijn een karakteristiek bestanddeel van het volkslied.

Akkoordenschema: als akkoorden steeds in een vaste volgorde na elkaar herhaald worden, spreek je van een akkoordenschema. Een akkoordenschema geeft je houvast voor de begeleiding in pop- en jazzmuziek.

Akkoordsymbool: de naam voor een bepaald akkoord kun je afkorten met een akkoordsymbool, bijvoorbeeld: C-majeur wordt 'C', en C-mineur wordt 'Cm'.

Akkoordtonen: in veel gevallen maakt een melodie gebruik van de akkoordtonen die eronder passen. Behalve de akkoordtonen worden er meestal ook doorgangsnoten gebruikt. Deze liggen tussen de akkoordtonen in. De akkoordtonen kun je het beste op de zware maatdelen gebruiken, maar dat hoeft natuurlijk niet.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.