muziekbus
Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Aïda

Aïda (opera)

Opera in vier aktes en zeven taferelen van Giuseppe Verdi met het libretto van Antonio Ghislanzoni naar een ontwerp van Auguste Mariette.

Het idee voor deze opera was afkomstig van de Egyptische vice-koning Ismail Pascha, die de archeoloog Auguste Mariette de opdracht gaf een libretto te vervaardigen.
Hij moest dit libretto door één van de belangrijkste Europese componisten op muziek laten zetten. Mariette gaf het ontwerp door aan Camille du Locle, die het ontwerp verder uitwerkte.

Verdi was enthousiast over het onderwerp en begon in juli 1870 samen met zijn librettist Ghislanzoni aan de opera.
De wereldpremière vond plaats op 24 december 1871 in Cairo in het kader van de festiviteiten bij de opening van het Suezkanaal.

De toneelhandeling

Eerste akte: De Ethiopiërs zijn Egypte binnengevallen om hun koningsdochter Aïda, die in Memphis zonder herkend te worden als slavin vastgehouden wordt, te bevrijden.
Ter verdediging tegen de indringers benoemen de hogepriesters Radames, op wie Aïda verliefd geworden is, tot veldheer.
Haar rivale om de gunst van de soldaat is Amneris, de dochter van de koning.
Wanneer de krijgers ten strijde trekken, blijft Aïda vertwijfeld achter, want ze weet niet welke partij ze de overwinning toe moet wensen.

Tweede akte: Radames heeft de indringers overwonnen.
Tijdens de voorbereidingen op de terugkeer komt Amneris door een list te weten dat Aïda verliefd is op de veldheer.
In triomftocht trekken de zegevierders met hun gevangenen, onder wie zich Amonasro bevindt, de stad in.
Amonasro is de koning van Ethiopië en vader van Aïda, maar hij doet zich voor als officier.
Radames verzoekt de gevangenen vrij te laten; dit wordt hem toegestaan, alleen Aïda en Amonasro blijven als gijzelaars achter.
Als dank voor de zege verlooft de Egyptische koning zijn dochter Amneris met Radames en roept de veldheer uit tot zijn opvolger.

Derde akte: Een dag voor het huwelijk gaat Amneris naar de tempel om voor een gelukkig huwelijk te bidden. Tegelijkertijd spreekt Amonasro met zijn dochter Aïda en haalt haar over om Radames details over zowel het Egyptische krijgsplan als de vluchtmogelijkheden te ontfutselen.
Wanneer Radames naar de afgesproken ontmoeting komt, lukt het Aïda de gewenste informatie te verkrijgen. Maar wanneer Amonasro uit zijn schuilplaats valt, ziet de veldheer in dat hij zijn vaderland verraden heeft.
De koningsdochter Amneris, die intussen de tempel verlaten heeft, overhoort het laatste deel van de scène met haar bruidegeom en roept de wachters.
Aïda en haar vader kunnen vluchten, Radames laat zich zonder weerstand gevangen nemen.

Vierde akte: Radames staat als aangeklaagde voor het gerecht en de koningsdochter Amneris biedt hem nog eenmaal hulp aan, als hij maar met Aïda breekt.
Radames wijst dit af en zo wordt hij door de priesters veroordeeld om levend onder de tempel ingemetseld te worden.
De muren hebben zich om hem gesloten en nu is er geen ontkomen meer aan. Hij denkt aan Aïda. Dan maakt zich een schaduw van de wand los: het is zijn geliefde, die zich ongemerkt in het gebouw heeft laten opsluiten om samen met Radames sterven.

Naar deze opera werd een bepaald soort trompet genoemd, de zogenaamde Aïdatrompet, die tijdens de triomftocht door het orkest gebruikt wordt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.