kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.

afgeleide tonen

De namen van de "zwarte toetsen van de piano" zijn afgeleid van de namen van de witte.
Wordt de zwarte toets beschouwd als rechts van een witte, dan krijgt hij de uitgang "-is" achter de naam.
Dezelfde zwarte toets kan ook gezien worden als links van de volgende witte, dan krijgt hij de uitgang "-es", hierop zijn overigens een paar uitzonderingen.

De zwarte toets tussen de 'c' en de 'd' kan op die manier "cis" of "des" genoemd worden ("enharmonisch gelijk").
De keus tussen de ene of de andere naam is wel aan historisch gegroeide regels gebonden.
In de notatie wordt dit weergegeven door een "kruis" of een "mol" voor de noot te zetten.
Sommige noten kunnen ook een "dubbelkruis" of een dubbelmol" hebben.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 50.