muziekbus
Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

absolute muziek

Instrumentale muziek, bijvoorbeeld symfonieën, sonates, fuga's, dansvormen enz. waar geen "verhaal" aan vast zit; anders gesteld: die naar zichzelf verwijst, bestaat voor zichzelf.

Muziek met een niet in concrete termen te omschrijven inhoud; muziek als zuiver muzikale uiting, onafhankelijk van enige literaire, dramatische, picturale of visuele voorstelling tot stand gekomen; tegenstelling tot programmatische of beschrijvende muziek.

Het overgrote deel der instrumentale muziek is zogenaamde absolute muziek.

Slechts een kleine minderheid der instrumentale composities beeldt iets uit. Dit noemen we dan programmatische muziek, programmamuziek of beschrijvende muziek. Zie ook madrigalisme en toonschildering.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.